Skip to main content
 首页 » 主题曲

《彩象岛女孩》主题曲《还爱还在等你》歌词

3年前 (2015-09-11)3625

泰剧《彩象岛女孩》主题曲:

歌名:ยังรักยังรอ แก้ม กุลกรณ์พัชร์

演唱:Frame The Star 8

歌词:

还爱还在等你,

ยังคงรักยังคงรอคุณ

你可曾知道,我从未淡忘这些回忆,

คุณรู้บ้างไหมว่าผมไม่เคยลืมความทรงจำเหล่านี้และ

就算你忘记我,

ถ้าคุณลืมผม

但我的爱还在守候,

แต่ฉันยังคงมีความรักอยู่

我们曾经如何牵挂,如何相爱,

วิธีการเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยรัก

全忘了吗

ลืมเหรอ

请回答我......

กรุณาตอบผม